Fantanele - Suceava

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Fantanele

Date generale

Satul Fantanele, situat intre raul Suceava şi raul Siret, pe un platou isi trage numele de la la multe fantani, ce au fost la bazele platoului. La acele fantani se adăpau vitele moşierului, familiei Cănănău, stăpană pe intinse terenuri şi care avea aici adăposturi pentru vite. Vechimea satului este de inaintea anului 1700, deoarece alaturi de actuala biserică, spre sud se distinge locul unei foste biserici şi există vechea sfantă masă din cărămidă şi pămant a acelei biserici, ce se mentine şi astăzi. Locuitori acestui sat erau toţi argaţi şi muncitori la moşia boierilor. Azi satul Fantanele număra 271 de familii cu 933 de suflete.
Istoric

Actuala biserică a fost inceputǎ a zidi in anul 1791 de către Safta Cănănău . Biserica este construită pe temelie de piatră , pe cărămidă şi a fost acoperită pană in anul 1927 cu draniţă , iar de atunci cu tablă zincată. Este in formă de cruce cu bratele S-E-N semirotunde, cu cate două contraforturi pe ambele părti cu ocniţe alăturate, de jur imprejur, pentru zugravit icoane la inălţimea de 7 m , cu două braie liniare ?n relief, late de 20 cm, la cate 4 m fiecare şi turn pe pridvor. Pereţi biserici sunt inalti de 9 m, turnul de 20 m şi acoperisul turnului - in formă de pară - impreună cu crucea, inalt de 14 m. Lungimea biserici este de 26 m, latimea de 8 m , iar zidul de 1 m . Este o biserică monumentală şi domină valea Sucevei şi a Siretului pe distanţa de 20 km , interiorul este format din pridvor de 5-6 m, boltit semicilindric, pronaos de 5-6 m , cu calotă semisferică, perete despărtitor de naos, cu trei arcade, sprijinit pe doi stalpi masivi, rotunzi, naosul de 10/6 m cu boltă semicilindrică şi calotă semisferică pictată , cu două obside de 2/3 m pentru străini şi altarul in formă de semicerc, cu calotă ogivală, sprijinită pe arcul despărtitor de naos, de 4/6 m . Obiecte importante in interior se pot socoti icoanele şi intreaga catapeteasmă, cat şi o cruce de argint ce are in mijlocul ei , lemn sculptat cu o mare măestrie o cruce mică pentru binecuvantare. Amandoua aceste cruci se află pe sfanta masă, sfantul potir, discul şi steluţa, sunt toate din argint.

Ca preoti slujitori la această biserica, cunoscuţi din spusele oamenilor bătrani, sunt următorii: pr. Andrieş; pr. Costache Ioniţă; pr. Iov Tiulescu; pr. Gheorghe Tiulescu; pr. Costache tibulca; pr. Iordache Tibulca; pr. Costache Gabor; pr. D-tru Gabor; pr. Alexandru Ştefănescu; pr. Grigore Alecu; pr. Vasile Hutupaş; pr. Vlad Grigoraş; pr. Gheorghe Gorcea; pr. Sahleanu; etc.

 Legaturi externe

Biserica Sfantul Ioan Botezatorul din Stamate

 Stamate este o localitate in comuna Fantanele din judeţul Suceava. Comuna Fantanele este parte a judeţul Suceava fiind formată din satele: Băneşti, Cotu Dobei, Fantanele, Stamate şi Slobozia Sucevei Comuna este poziţionată la o distanţă de 7km de comuna Vereşti, fiind cuprinsă intre cele doua rauri: la vest Raul Suceava şi la est Raul Siret la 30 km. de Suceava, 40 km de Botoşani şi de Fălticeni, pe drumul judeţean DJ 290 ce duce spre Suceava, dar şi pe drumul comunal DC 65 . Cu trenul se poate ajunge pană in halta Băneşti.

Istoric

Dupa ce satul Stamate dinspre domeniul Băluşenilor s-a extins şi dincolo de Valea Lacului, unde boierul Ştefan Stamate a construit o bisericuţă de lemn,pe un teren foarte bine ales ca vedere generală, s-a construit in aproape şi o casă de locuit. După schimbarea proprietarului moşiei, noul proprietar fiind Costachi Miclescu, săteni in frunte cu preotul Simion Simionescu au făcut cărămidă şi temelie din piatră grea, au ridicat in cumpene cate o porţiune din haizaşul bisericii clădind pereţii din cărămidă şi au acoperit-o cu şindrilă.
Această bisericuţă era fără pod şi fără pictură: icoanele fiind in alb. Costachi Miclescu fiind rudă cu mitropolitul Calinic Miclescu, a adus pe vestitul pictor al acelui timp,numit Strejescu, care a pictat catapeteasma. Tot acest boier a făcut şi cinci clopote cumpărand şi cărţile de ritual. Moşia a fost vandută lui Iordache Ciolac, ginerele lui Bezedea Morruzzi. I. Ciolac a vandut moşia familiei Ghika din Dumbrăveni care a vandut-o fraţiilor Samoil şi Moise Casstiner, care la randul său a vandut-o lui Bogdan Ciomac.

Pisanie

Aceste date se află in pisanie, de la intrarea in acest sfant lăcaş:
"Ziditu-va acest Sfant lăcaş cu hramul Sfantul Ioan Botezătorul intre anii 1822 - 1862 de către doamna Maria Rosetti, in anul 1862, Ioan Cantacuzino o inzestrează cu catapeteasma pictată şi este sfinţită de I.P.S. Mitropolitul Veniamin Costache. Intre anii 1987 - 1988 in timpul păstoririi preafericitului patriarh al BOR Teoctist şi a IPS Pimen Suceveanul, protopop fiind I.C. Ciubotaru Mandache, iar preot paroh Gliga Dumitru, acest sfant lăcaş a fost tencuit in praf de piatră in exterior , iar interiorul impodobit cu pictură in tehnică frească, de pictorul Chelsoi Mircea şi dotat cu iconostas şi străni din stejar sculptat".?
(Pisania Bisericii din Stamate)
De atunci au slujit lui Dumnezeu preoţii Ioan Simionescu, Gheorghe Costiniuc, iar de la anul 1911 a venit aici preot Gh. Castiniu. Preot ce a reparat biserica in doua randuri in anul 1923 şi anul 1938, cu sprijinul localniciilor. Tot acest preot a construit şi o casă parohială, cheltuind personal bani şi muncă, apoi a slujit preotul Nicolae Ştiurcă, iar in prezent aici slujeşte preot Leucă Mihai.

 

 

 

 Legaturi externe